1 / 3
2 / 3
3 / 3

เยาวลักษณ์ แพ่งสภา

หนังสือ 39 เล่ม 10 ชุด 9,000 หน้า เพื่อบันทึกการเริ่มต้นอาชีพด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2566

"เยาวลักษณ์จัดทำ หนังสือ 39 เล่ม 10 ชุด 9,000 หน้า เพื่อบันทึกการเริ่มต้นอาชีพด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2566 เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมาจากประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ และรวมทั้งภาครัฐ และชาวต่างชาติทั่วโลก"

ที่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยว และธุรกิจต่างๆ ทำให้เกิดมีการสร้างอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ในฐานะที่ผู้เขียนกลับจากสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2500 ซึ่งได้มีโอกาสเข้าทำงานที่สายการบิน Trans World Airlines (T.W.A.) 3 ปี สายการบิน T.W.A. ได้ย้ายเส้นทางการบินไปประเทศอื่น เยาวลักษณ์ต้องหางานใหม่และได้งานใหม่เป็นพนักงานที่บริษัทท่องเที่ยว ชื่อ Metropole Travel Service Co. Ltd.
เป็นบริษัทขายตั๋วเครื่องบิน ทำวีซ่า จองโรงแรม ทำอยู่ 5 ปีเต็ม จึงได้คิดริเริ่ม จดทะเบียนเป็นเจ้าของบริษัทชื่อ
โชคดีบริการ เดินทาง (Empress Travel Service Ltd. Part.) ตั้งอยู่บนถนนจักรพรรดิพงษ์ บริษัท เจริญรุ่งเรือง ได้ย้ายมาอยู่ที่ ตึก บี. กรีม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และเปลี่ยนชื่อ เป็นB. Grimm Travel Center อยู่ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา เมื่อได้พิจารณาถึงการทำงานและกิจการมากขึ้น มีความคิดควรจะมอบกิจการนี้ให้คนรุ่นใหม่และมีศักยภาพที่พร้อมเพื่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัทให้มีศักยภาพการทำงาน เพิ่มงาน เพิ่มธุรกิจ เพิ่มพนักงาน จึงมอบบริษัททั้งหมดให้กับ คุณพรศรี วิศวชัยพันธ์ และคุณนิภาพร วิศวชัยพันธ์ รับไปดำเนินกิจการ เป็นความภูมิใจอย่างยิ่งที่ทั้งสองได้ต่อยอดบริษัทเจริญรุ่งเรืองมีธุรกิจเป็นที่ยอมรับต่อสังคมชาวโลกได้ทำธุรกิจร่วมกับบริษัทต่างประเทศ
ปัจจุบันใช้ชื่อ Jet International Travel Co. Ltd. ทำให้ชีวิตมีความสุขสามารถปลดปล่อยหน้าที่การงานทั้งหมด มีความสบายใจเนื่องจากเจ้าของบริษัทนี้รับช่วงไป สามารถสร้างงานรับงาน เกี่ยวกับท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันกลุ่มที่รับงานมีกิจการเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงเป็นความภาคภูมิใจที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนสวรรค์คุ้มครองประเทศไทย ประทานพรให้เยาวลักษณ์ มีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ ปี 2500 ถึงปัจจุบัน 2566 บริษัททุกแห่งไม่เคยขาดแคลน มีเกียรติ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชาวโลกในระบบความมั่นคงทางการเงิน นี่คือความเป็นจริงในชีวิตการงานของเยาวลักษณ์

เยาวลักษณ์ แพ่งสภา.